Bezpečně kartáčovat

Bezpečná práce s technickými kartáči

To ve zkratce znamená:

Noste ochranné brýle, příp. ochranný kryt obličeje, a dbejte na řádnou instalaci kartáče.

Vždy prosím rovněž dodržujte zvláštní pokyny, pokud kartáčem opracováváte nerezové materiály.