Mitarbeiterbild

Rovněž naši učni, odborní a vedoucí pracovníci ve všech odděleních jsou nedílnou součástí naší firmy a svým velkým nasazením a novými nápady jsou nápomocni v její stálé cestě vpřed.

Geschäftsführung

s_TeamDieterLessmann

Dieter Lessmann
Finance, lidské zdroje & IT

 

s_TeamJuergenLessmann

Jürgen Lessmann
Vývoj, výroba & materiálový management

 

s_TeamCorneliaKitzsteiner

Cornelia Kitzsteiner
Prodej & Marketing