D. I. Y.

Firma LESSMANN nabízí bohatý výběr kartáčů pro domácí použití. Díky mnohotvárnosti variant výrobků a materiálů osazení mohou obchodníci svým zákazníkům nabídnout vyvážený sortiment a servis v oblasti prodejen „Do it Yourself“:

 

Za účelem získání podrobnějších informací (ve formě PDF) klikněte na příslušný typ kartáče.