Lessmann

Rovněž naši učni, odborní a vedoucí pracovníci ve všech odděleních jsou nedílnou součástí naší firmy a svým velkým nasazením a novými nápady jsou nápomocni v její stálé cestě vpřed.

Geschäftsführung

s_TeamDieterLessmann

Dieter Lessmann,
Prodej/marketing

s_TeamJuergenLessmann

Jürgen Lessmann,
Výzkum a vývoj/výroba